Mười Pháp Quán Tưởng-Hướng Dẫn Hành Thiền- Quán Sáu Căn Và Sáu Trần Là Vô Ngã

Mười Pháp Quán Tưởng-Hướng Dẫn Hành Thiền- Quán Sáu Căn Và Sáu Trần Là Vô Ngã

Mười Pháp Quán Tưởng Hướng Dẫn Hành Thiền (2) Quán Sáu Căn Và Sáu Trần Là Vô Ngã      Quán ngũ uẩn vô thường cho đến cảm thấy là vừa đủ, hành giả tiếp tục hành thiền, chuyển qua quán vô ngã, trong ý nghĩa quán về bản chất rỗng không của mọi khía cạnh trải nghiệm giác quan. Kinh Girimānanda ghi …

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền-Quán Tưởng Vô Thường Năm Uẩn

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền-Quán Tưởng Vô Thường Năm Uẩn

Mười Pháp Quán Tưởng Hướng Dẫn Hành Thiền (1) Quán Tưởng Vô Thường (Năm Uẩn)      Trong bài kinh Girimānanda (AN 10.60), pháp quán tưởng đầu tiên trong 10 quán tưởng là về ngũ uẩn vô thường như sau:      Và này Ānanda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, này Ānanda, tỳ-khưu đi đến ngôi rừng, hay …

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền-Các Hướng Dẫn Hành Thiền Cho Ngài Girimananda

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền-Các Hướng Dẫn Hành Thiền Cho Ngài Girimananda

Mười Pháp Quán Tưởng Hướng Dẫn Hành Thiền Các Hướng Dẫn Hành Thiền Cho Ngài Girimananda      Tiếp theo đây, tôi (Bhikkhu Anālayo) sẽ trình bày một phương cách mà qua đó, các hướng dẫn ghi trong kinh Girimānanda và phiên bản Tây Tạng tương ứng có thể được áp dụng thực hành. Mục đích của tôi ở …

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền- Dẫn Nhập

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền- Dẫn Nhập

Mười Pháp Quán Tưởng Hướng Dẫn Hành Thiền Dẫn nhập      Trước tiên tôi (Bhikkhu Analayo) sẽ tóm tắt ngắn gọn một số điểm chính về phương cách đối diện với bệnh tật và cái chết. Sau đó, tôi sẽ trình bày cách tiếp cận thực tiễn về các hướng dẫn hành thiền mà Đức Phật đã dạy cho Trưởng lão …

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền-Giới Thiệu

Mười Pháp Quán Tưởng- Hướng Dẫn Hành Thiền-Giới Thiệu

Mười Pháp Quán Tưởng Hướng Dẫn Hành Thiền Giới Thiệu      Tập sách này được biên soạn dựa theo phần kết luận và hướng dẫn hành thiền trong cuốn Mindfully Facing Disease and Death: Compassionate Advice from Early Buddhist Texts (Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết: Lời khuyên từ bi trong kinh văn …