Giống như cây cỏ, sinh ra ở đâu tức ăn đất ấy, thở gió ấy và thức trong ánh sáng ấy. Sinh ra trên đất Á Đông, tức thân thể này làm nên từ Đất Nước Gió Lửa Á Đông, quần áo trang phục vốn dĩ luôn từ sự chân thật của thiên nhiên khí hậu mà thành.